سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه گیلان 
مدیر گروه معارف اسلامی رشت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تهران 
عضو هیئت علمی 
1380/03/31 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
عضویت 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
رادیومعارف 
کارشناس مذهبی 
 
 
علمی و فرهنگی 
همکاری 
دفتر تبلغات شهری حوزه علمیه 
محقق و عضو هیئت علمی و عضو یت دو گروه کلام و فلسفه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دایره المعارف قرآن کریم 
ارزیاب مقالات 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیئت علمی  
1382/03/31 
ادامه دارد 
همکاری علمی 
همکاری 
مرکز اسلامی امام علی وین 
مدیر 
1388/02/01 
 
علمی، فرهنگی ، مذهبی 
تدریس 
حوزه علمیه رشت 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
دانشگاه آزاد رشت 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کفایة الاصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
نهایه الحکمه، اشارات 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول